Privacy

Op een aantal plaatsen op onze website wordt om gegevens gevraagd die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of postadres. Webbloem.nl B.V. streeft ernaar om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van Webbloem.nl B.V. achterlaat op zodanige wijze te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u een informatieaanvraag of een sollicitatie indient of anderszins contact hebt met Webbloem.nl B.V. Dan legt Webbloem.nl B.V. uw gegevens vast. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of uw sollicitatie te kunnen beoordelen. Alle aan Webbloem.nl B.V. verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Webbloem.nl B.V. aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. De informatie wordt slechts door Webbloem.nl B.V. gebruikt en zal niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Wij hebben maatregelen getroffen tegen het verlies en misbruik van uw informatie.

Gebruik van cookies

Naast persoonsgegevens maakt Webbloem.nl B.V. gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de site voor u te personaliseren en om informatie te verzamelen aan de hand waarvan het bezoek aan en gebruik van de site geëvalueerd kan worden.

Wilt u geen cookies accepteren, dan hebt u altijd de mogelijkheid dit aan te geven in uw browser. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de website niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Wijzigingen

Webbloem.nl B.V. behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.